Изграждат жилища за военни в Пловдив по пилотен проект

Проектът цели решаване на жилищния проблем в армията

Министерство на отбраната стартира пилотен проект в Пловдив за осигуряване на жилища, необходими за военнослужещите и цивилните служители на ведомството. На днешното заседание Министерският съвет прие решение за даване на съгласие и определяне на условия и ред за учредяване на право на строеж върху имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на военното министерство. Поземленият имот се намира на бул. ,,Освобождение“ в район „Източен“ в Пловдив.

В момента в министерството се поставя фокус върху работата по пакета от мерки, свързан със социалната политика на военнослужещите и осигуряването на жилища за тях, стана ясно по време на заседанието. Към настоящия момент картотекираните военнослужещи, които нямат жилища, са 3109.

Така върху собствени имоти на Министерство на отбраната,  с процедура отстъпка от право на строеж, ще започне изграждането и придобиването на жилища за военните.

Днешното решение е първият пилотен проект и той се осъществява в Пловдив. Стартиралата процедура ще позволи в рамките на 3 до 5 години да се реши жилищният проблем в армията без да е нужно финансиране от държавния бюджет.

Подобни статии

Top