Изхабили сме повече ток тази Коледа спрямо предишната

Посочените диспечерски данни не могат да се отнесат автоматично към конкретен случай

Оперативните данни от диспечерския център на EVN България показват, че в периода 24 декември – 28 декември 2021 г. в Югоизточна България е консумирана общо 140 915 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези данни са по-високи от стойностите за същия период на 2020 г., когато са консумирани 131 805 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 24 декември 2021 г., когато е бил 1 602 MW (мегавата). Върховият товар за същия период на 2020 г. е регистриран също на 24 декември и е бил 1491 MW (мегавата).

Посочените диспечерски данни не могат да се отнесат автоматично към конкретен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална.

ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември.

Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Компанията информира отново, че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

–        индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

–        използва ли се в имота електроенергия за отопление

–        външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%

–        брой помещения в жилището, които се отопляват

–        състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки

–        вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.

 

Подобни статии

Top