Изхарчили сме повече ток по новогодишните празници от миналата година - DC news

Изхарчили сме повече ток по новогодишните празници от миналата година

Това показва информацията от EVN България за потреблението на електроенергия в Югоизточна България по новогодишните празници

Оперативните данни от диспечерския център на Електроразпределение Юг (част от EVN) показват, че в периода 31 декември 2022 – 2 януари 2023 г. клиентите, присъединени към мрежата на електроразпределителното дружество са консумирали общо 77 907 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези данни са по-високи спрямо стойностите за същия период година по-рано (31 декември 2021 – 2 януари 2022 г.), когато са консумирани общо 76 367 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 31 декември 2022 г., когато е достигнал 1 591 MW (мегавата).

Посочените оперативни данни не могат да се отнесат автоматично към конкретен индивидуален случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална.

ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Компанията информира отново, че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

–       индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

–       използва ли се в имота електроенергия за отопление

–       външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%

–       брой помещения в жилището, които се отопляват

–       състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки

–       вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.

Подобни статии

Top