„Изкуството на превода“ гостува в НБ „Иван Вазов“

Ще се проведе и дискусия на тема „Прозата на европейския декаданс“

Кръгла маса „Изкуството на превода“ ще се с състои в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив . Събитието е от 14 часа по проекта на СНЦ „Писалка и перо“ „Литературен Ренесанс в Пловдив“ в партньорство с  библиотеката  и е част от Програмата на Пловдив – европейска столица на културата 2019.

То се провежда в дните на литературния фестивал „Пловдив чете“. Участници ще са преподаватели, преводачи, литературни критици, представители на издателства, библиотекари от Пловдивска област, граждани.

 На кръглата маса ще бъдат представени резултатите от проведените през 2018 година два конкурса за превод на художествени текстове от немски и италиански езици, насочени към ученици и млади хора.

Даниела Такова, завеждащ Немска читалня и Борис Минков, преподавател и преводач, ще запознаят участниците с резултатите от конкурса за превод от немски език, а д-р Наталия Христова, също преподавател и преводач – от италиански език.

За новите заглавия на преводна европейска литература ще говори Надя Фурнаджиева, собственик на издателство „Летера“.

Статистиката на четенето на европейските автори в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив беше проучена и ще бъде представена от библиотекарите Петя Кехайова и Радка Анчева.

В изследването те отбелязват по-засилен интерес от страна на читателите към балканските автори през 2018 година. На вниманието на участниците ще бъдат предоставени и библиографските проучвания на съвременна европейска художествена литература.

1 2

Подобни статии

Top