Изложба в Асеновград разкри българското образование в миналото

„Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си” проследява историята на образованието

„Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си” е фотодокументална изложба на Национален музей на образованието – Габрово. Експозицията бе гост в Асеновград, като беше позиционирана в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“. Изложбата представи богатството от експонати, обединени от идеята на Константин Иречек, че „цялата история на Българското Възраждане е и история на българското училище”.

„Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си” проследява историята на образованието – от килийните през елино-българските в Свищов и Карлово до създаването на първото новобългарско училище в Габрово през 1835 г., по идея и със спомоществуванието на Васил Априлов и Николай Палаузов. Експозицията показва заслугата на Неофит Рилски и неговите ученици за откриването на нови взаимни, новобългарски учебни заведения в Копривщица, Сопот, Карлово и Калофер по примера на Габровското. Отделя се място и на девическото образование, свързано с имената на Анастасия Димитрова и Анастасия Тошева.

По повеля на времето, взаимните училища се издигат до класни. Появяват се и първите гимназии – Болград (1859 г.), Пловдив (1868 г.) и първата пълна (седмокласна) гимназия в Габрово (1872 г.). Изложбата представя оригинални издания на граматики и буквари, взаимоучителни таблици, съгласителни на учители, писма между училищни настоятелства, отчети за успеха и поведението на учениците. Илюстрирано е материалното изграждане на българското училище с помощта на различни документи: волни помощи и разписки за дарени суми.

Националният музей на образованието – Габрово е създаден през 1973 г. Той е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г. Неговият фонд съхранява паметта на българското образование – около 200 000 документа, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни. Възстановките на килийно училище, на детска градина от края XIX век, на първото новобългарско училище показват духа на нашето образователно минало.

Подобни статии

Top