Изложбата „Преоткрий и съхрани“ в Малтепе показва културното наследство на община „Марица“

Проектът  е на стойност 16 465.00 лева и е финансиран от Държавен фонд „Земеделие“

Успешно завърши работата по проект „(Пре)открий и съхрани. Опазване на нематериалното културно наследство на община Марица“.  Проектът  е на стойност 16 465.00 лева и е финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ с безвъзмездна финансова помощ по ПРСР чрез подхода „Водено от общностите за местно развитие“.

Проектът беше изпълнен от Фондация „Стойна Кръстанова“ и е научно-приложен труд, в който се включиха  изследователи от катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и представители на Културно-информационния център „Малтепе“, с. Маноле. Неговата цел беше да проучи, документира, придаде ценност (валоризира) на нематериалното културно наследство на община „Марица“ и да го представи пред широката общественост. Едногодишните теренни изследвания дадоха възможност не само да се събере богат етнографски материал, но и да се разбере мнението на хората за местното културно наследство, да се изяснят процесите, ролята на семейството, читалището и училището за неговото съхраняване и предаване на младите.

Изследователските подходи към наследството и данните, които  бяха събрани при проучването, дават възможност да се покажат връзките между нематериално и материално, визуално и сетивно, старинно и обновено. Във всички случаи на преден план излиза неговото символно значение и ролята му за представяне и самоидентифициране на местната общност.

Целта е да се подпомогне изграждането на чувствителност към културното наследство

В резултат на проучванията бяха събрани и  аудио- и визуални материали, на чиято основа се създаде изложбата „Преоткрий и съхрани“, видеоматериалите „И моята майка, и моята баба месеха…“ и „Ръцете създават душата на съда“, както и филмът, носещ заглавието на проекта. Беше подготвена и образователна програма, предназначена за деца и младежи, посещаващи Културно-информационния център „Малтепе“. С нейна помощ наследството се включва и в съвременните културни практики, подпомагайки утвърждаването и обновяването на местните традиции. Така целият екип се опита  да подпомогне изграждането на чувствителност към културното наследство и утвърждаването на местната културна идентичност.

Изложбата – резултат от  етноложкото проучване и работа по проекта, може да се разгледа в залата на Културно-информационен център „Малтепе“, където ще бъде експонирана за постоянно.

С благодарност  към  хората на община Марица, които споделиха  своите знания, спомени, размисли, на работещите в читалищата, които са стожери за съхраняване и представяне на местното наследство, както и на всички институции, които подкрепиха  проект „(Пре)открий и съхрани. Опазване на нематериалното културно наследство на община Марица“.

Подобни статии

Top