Излязоха първите резултати от замерването на въздуха след пожара в „Тракия“

От снощи до тази сутрин се наблюдава завишение на стойностите на фините прахови частици, но не и превишение на средноденонощната норма

От късните часове на вчерашния ден екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС – Пловдив проследява стойностите на показателите на въздуха в жк „Тракия“ и в Пловдив като цяло. Това се наложи, след като в близост до парк „Лаута“ и зона А12 се запалиха сухи треви, разрази се пожар и части от квартала бяха задимени. Екоекспертите следят и двете автоматични станции за измерване качеството на въздуха в Пловдив – едната, разположена в близост до пожара в район „Тракия“ и втората, разположена в кв. „Каменица“.

От снощи до тази сутрин се наблюдава завишение на стойностите на фините прахови частици (ФПЧ 10), но не и превишение на средноденонощната норма от 50 µg/m 3. Следи се нивото и на останалите измервани показатели като въглероден оксид, серен диоксид и други, чиито стойности към момента също не будят притеснение, като не показват превишаване на законоустановените допустими норми.

Окончателни осреднени за денонощието стойности на ФПЧ 10 РИОСВ – Пловдив ще оповести в утрешния ден. Тогава ще може да се изчисли осреднената стойност на показателя за последователни 24 часа, както е коректно да бъде направено. Единните методи и критерии за оценка качеството на атмосферния въздух изискват изчисляване на средноденонощни стойности на показателите, за да може те да бъдат сравнявани с нормативно установените норми за нивата на замърсители в атмосферния въздух.

Към момента препоръките на екоинспекцията към гражданите да са по-внимателни, когато извършват дейности на открито – особено когато това се касае за малки деца и възрастни хора, и да затварят прозорците на жилищата си в близост до пожара остава в сила. С оглед на прогнозите за горещо време и обявения висок риск от пожари в следващите дни РИОСВ – Пловдив призовава хората за бъдат отговорни и бдителни към природата.

Подобни статии

Top