Изследваха за COVID-19 54 служители на социалните институции в Асеновград

Няма положителни проби от служители на социални центрове в Асеновград

Всички проби от PCR тестове на служителитe от ЦНСТ – Асеновград, Дом за възрастни с физически увреждания в Асеновград и от
Комплекс за социални услуги „Гергана в село Нареченски бани“ са отрицателни. Изследвани са общо 54 служители.

За времето от 08:00 ч. на 12.05.20 г. до 08:00 ч. на 13.05.20 г. беше заведено на отчет 1 ново лице под карантина. Няма такива, с отпаднала карантина. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 34 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 7 обекта с обществено предназначение.

В РУ – Асеновград не са получени сигнали за нарушение на ограничителните мерки. Няма образувани преписки и бързи производства срещу лица, неспазващи карантинните изисквания. Създава се необходимата жорганизация за запознаване на населението на общината с новите заповеди на министъра на здравеопазването и се провежда необходимата разяснителна работа.

Подобни статии

Top