Изтича последният срок за плащане на местните данъци

31 октомври  е   последният ден за плащане на местни данъци и такси

Срокът за плащане на IІ-ра /втора/ последна вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства и ІV – та /четвърта/ последна вноска на патентния данък за 2018 г. изтича на 31-ви октомври 2018 г., информират от общинската дирекция „Местни данъци и такси“. Те припомням, че съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Задълженията си гражданите могат да платят по един от следните начини:

  В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в град Пловдив:

РАЙОН                                            АДРЕС                                                РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                     ул. „Радецки” №18А                                           08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                                бул.”Македония” №73А                                      08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                           бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А       08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                          ул.”Вечерница”№ 1А                                            08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                          бул.”Шести септември” № 274                       08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                             бул.”Освобождение” № 63                                    08.30 ч. – 17.00 ч.

 Безкасово по банкова сметка на Община Пловдив:

I B A N:         BG53 IORT 737584020 20000

БАНКА:        ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ

1 2

Подобни статии

Top