Изтича срокът за плащане на три данъка и такса смет

В края на октомври изтича срокът за плащането на три данъка и такса смет

На 31.10.2017 г. изтича срокът за заплащане на -ра последна вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г., както и срокът за заплащане на ІV – та последна вноска на патентния данък за 2017 г. Това припомнят от дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Пловдив.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Задълженията си гражданите могат да платят по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

 

РАЙОН                                         АДРЕС                                              РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                 ул. „Радецки” №18А                                    08:00 – 17:30 часа

„ЮЖЕН”                            бул.”Македония” №73А                               08:30 – 16:30 часа

„СЕВЕРЕН”                 бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А       08:30 – 16:30 часа

„ЗАПАДЕН”                      ул.”Вечерница”№ 1А                                     08:30 – 16:30 часа

„ИЗТОЧЕН”                     бул.”Шести септември” № 274                    08:30 – 16:30 часа

„ТРАКИЯ”                        бул.”Освобождение” № 63                             08:30 – 17:00 часа

 

  • Безкасово по банкова сметка на Община Пловдив:

I B A N:       BG53 IORT 737584020 20000

БАНКА:      ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ

Код за вид плащане

Окончателен годишен /патентен/ данък                                     441400

Данък върху недвижимите имоти                                                  442100

Такса за битови отпадъци                                                                  442400

Данък върху превозните средства и лихви                                  442300

 

  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД и Банка Пиреос България АД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276928; 032/276917; 032/276913; 032/276922; Отдел „Приходи”: 032/276942; 032/276947; 032/276945; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276932; 032/276935, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

Подобни статии

Top