Изтича срокът за плащане на втората вноска по данъците и таксите за 2020 година

Пловдивчани, ето какво е нужно да знаете и как може да разплатите дължимото

Дирекция „Местни данъци и такси: съобщава, че наближава крайният срок – 31.10.2020 година, за заплащане на втората вноска от задълженията за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 година.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси“; безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в „ИНВЕСТБАНК“ – клон Пловдив по съответния код за вид плащане; по интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси“; на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg; на касите на Изипей и по интернет, чрез системата Ипей; на интернет страница www.epay.bg; на касите в пощенските станции на „Български пощи“ и чрез ОББ, Инвестбанк  и Банка ДСК; по интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg.

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция :Местни данъци и такси“ на адрес Пловдив, ул. „Радецки“ 18А и на телефони:

Отдел „Обслужване“: 032/276917; 032/276922; 032/276928;

Отдел „Приходи“: 032/276940; 032/276947;

Отдел „Събиране и контрол“: 032/276935; 032/276936; 032/276966,

както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

Подобни статии

Top