Изтича срокът за промени в самоосигуряването

Хората, които сами се осигуряват, могат до днес – 31 януари, да изберат какви вноски да внасят тази година.

Можем да избираме между по-висок и по-нисък процент на вноските

До днес самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да внасят средства и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица).

Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец, като срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП.

При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избраният и декларираният вид осигуряване.

Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Подобни статии

Top