Извънредна сесия ще бистри проекта за благоустрояване на „Централен“

Съветници от три партии събраха подписка за извънредното заседание на Общинския съвет

Извънредна сесия ще се проведе днес заради внесената от съветниците от Съюз за Пловдив, Патриотичен фронт и Реформаторския блок в Общинския съвет подписка, в която се настоява да бъде разгледан проектът за благоустрояването на зоната между бул. „Княгиня Мария Луиза“  и бул. „Марица-юг“.

Проектът е финансиран с 20 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ и вече почти е на финала си. По него бе благоустроен брегът на река Марица, ремонтиран бе бул. „Марица-юг“, а в момента се извършват ремонти във вътрешнокварталните улици.

Повод за свикването на извънредната сесия са многобройните  сигнали на живеещите в квартала за ниското качество на  ремонтите и бавното им изпълнение, съобщиха миналата седмица вносителите.

Заради това днес заседанието на местния парламент ще се проведе при дневен ред от две точки, а именно:

  1. Приемане на доклад за изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по проект: „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
  2. Предоставяне на копия на всяка една политически представителна група в ОбС – Пловдив и на нечленуващите в група общински съветници от подписаните от община Пловдив договори с изпълнителя/ите и за строителен надзор и инвеститорски контрол в рамките на проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Началният час на извънредната сесия е 9.00 ч.

Подобни статии

Top