Как да помогнем на детето да проговори лесно?

1. Повторението е майка на знанието

В нашия случай на моженето. Когато сте с детето си говорете. Говорете му на него, говорете на предметите и играчките у дома, обяснявайте му, какво срещате навън, давайте му сигнали за всичко, което се случва в момента или предстои да се случи. И го поощрявайте да повтаря изреченото от вас.
Дори първоначално тези усилия да ви си струват безсмислени, скоро ще се убедите, че те вече дават плодове.

2. Повторението не е просто „дуднене“

Дори да си мислите, че онова, което повтаряте с цел детето да го запомни и научи звучи в неговите уши като досадно „дуднене“, то отсява „зърното от плявата“ и ще се изненадате колко правилно е разбрало всичко. Просто не винаги е в състояние да ви покаже онова, което е научило. Ако ви притеснява, че в опитите си сте досадни на малкото дете, опитайте се да му изпявате всичко, което искате да му кажете. Скоро ще чуете песента с детско гласче. Първите занимания можете да започнете с изпяване на всяка една от гласните. Това, освен че е чудесна развиваща игра, е и чудесно упражнение за говорния апарат.

3. Развитието на речта е тясно свързано с развитието на фината моторика

Способността на детето да контролира движенията на пръстите и чувствителността им са в пряка връзка с онези области на мозъка, които са отговорни за развитието на речта. Ето защо от съществено значение за проговарянето на детето е важно то да използва ръцете си по време на игра. Това включва докосване на различни по форма, големина, материя и консистенция материи и предмети. Колкото те са по-разнообразни, толкова по-добре. Често ние затрупваме децата си със скъпи и модерни играчки, а те за наше голямо учудване предпочитат да си играят с бурканчетата от детска храна, с капачетата им, с приборите за хранене, с кутиите от кухненския шкаф и други подобни. Оставете детето да избира само, защото този избор ще е най-верният.

4. След навършване на годинка забравете за езика на жестовете

Опитвайте се всеки път, когато подавате на детето си нещо да го назовавате, при това с правилното наименование, а не с умалителна или заместваща дума. Постепенно усложнявайте словесните конструкции и добавяйте всеки ден по една нова дума. След навършването на една година можете да запознаете бебето с думички като „моля“ и „благодаря“.

1 2

Подобни статии

Top