Какво точно искат жените в леглото

4 неща, които пречат на женския оргазъм

Женския оргазъм не е разбран правилно през годините. Въпреки че науката е открила много факти през последните 100 + години, те съвсем не могат да схванат правилно женска полова кулминацията.

Модерното мислене по въпроса за женския оргазъм – вероятно разпространено отчасти чрез широката употреба на порнографията – е, че проникването във влагалището е най-честият и предпочитан метод за постигане на сексуална кулминация от страна на жената.

Това вярване е погрешно.

Учените се опитват да разберат какво точно искат жените в леглото

Професор Дебра Хербеник, заедно с колегите си от университета в Индиана, искат да представят по-задълбочено проучване.

Целите на изследователския екип са „да оценят, преживявания, свързани с оргазма, сексуалното удоволствие и генитално докосване на жените“.

Обосновката на проучването е, както следва:

– Повече индивидуализирана информация, която се отнася до женската анатомия и секса.

– Към днешна дата са проведени редки изследвания, свързани с вариациите на начина, по който жените преживяват генитално докосване, което е силно индивидуалистично.

-Неочаквано, макар че много проучвания се съсредоточават върху сексуалното поведение, дисфункция или удовлетвореност, основният проблем за сексуалното докосване, свързано със сексуалното удоволствие, е почти несъществуващ.

– Данните, получени от изследвания, могат да помогнат на някои професионалисти (например хирурзи, секс терапевти) да разберат потенциалните области на генитална чувствителност, удоволствие и сексуален отговор.

– Допълнителната информация може да спомогне за разпознаването и валидирането на по-редките сексуални преживявания сред жените.

– Насърчаване на „ясен, детайлен и удобен език“ при дискутирането на деликатни сексуални въпроси.

За да се постигне обективност, Хербенрик и нейният екип анализирали поверително, интернет-базирано проучване на 1055 жени. Жените варират от 18 до 94 години.

Както беше споменато, екипът на Хербенрик използва интернет проучване, което включва повече от 30 въпроса, свързани с историята на участниците, сексуалните нагласи, сексуалното поведение, сексуалното удовлетворение, преживяванията в отношенията и опита от гениталното докосване.

Изследването е изцяло доброволно и не са били приложени стимули.

Анкетираните

– 693 (67,2%) съобщават, че партньорът е докосвал вагината / вулвата им.

– 667 (64,6%) от жените съобщават за вагинален акт.

– 523 (51,1%) съобщават, че получават орален секс.

Оргазъм по време на полов акт

Ето основните резултати от проучването:

1 2

Подобни статии

Top