Към днешна дата: Училищата, детските градини и яслите, засегнати от коронавируса

Областният кризисен щаб разпространи актуалната информация за разпространението на коронавируса в детските и учебните заведения на Пловдив и областта

Към днешна дата засегнатите в Пловдив са:

СУ „Никола Вапцаров “ в Пловдив – учител , преподаващ на 5-7 клас , последното му посещение в училище е било на 26.10.2020;

СУ „Черноризец Храбър“ в Пловдив – начален учител, преподаващ на 2клас, последно посещение в училище на 28.10.2020, карантина на контактните деца;

ОУ „Стоян Михайловски“ в Пловдив – начален учител, класен ръководител на 3 клас, карантина на класа;

ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“ в Пловдив – ученик 1 клас, последно посещение в училище на 29.10.2020, карантина на класа и класния ръководител;

ПГХТ в Пловдив – заболял учител, не се налага карантина;

ДГ „Кремена“ в Пловдив – заболял учител, карантина на 3 група-деца и персонал;

ДГ „Люляк“ в Пловдив – заболял помощник възпитател, карантина на контактния персонал и деца;

ДГ „Перуника“ в Пловдив – учителка на 1 група, карантина на контактния персонал и децата от групата;

ДГ „Дружба“ в Пловдив – учителка на 2 група, последно посещение в детското заведение на 28.10.2020, карантина на контактните деца и персонал;

В областта:

ОУ в село Първенец – начален учител, преподаващ на 2 клас, последно посещение в училище на  29.10.2020, карантина на контактните деца от класа;

НУ “Неделя Петкова“ в град Сопот – заболял начален учител, преподаващ на два втори класа, последно посещение на работното място на 29.10.2020 – карантина на контактните деца;

ДГ „Бисер“ в село Труд – заболели 2 учителки; карантина на яслена група – 12 деца и 1 лице от персонала и една 2 група – 26 деца и 3 лица от персонала;

ДГ “Щастливо детство“ в Раковски – заболяла учителка, карантина на 1 група – 20 деца и 3 лица от персонала.

Извършват се епидемиологични проучвания и се взимат съответните противоепидемични мерки според конкретния случай.

Подобни статии

Top