Каназирева: Работна група от израелски и български специалисти ще движи проекта „Въча“

Сформирана е работна група, в която влизат представители от израелска и българска страна.

Тя ще се ръководи от проф. д-р инж. Борислав Цанков.  Нейната задача е да осъществява комуникацията между страните по договор. Областната управа се ангажира да съдейства изцяло за бързото придвижване на документацията на общинско и държавно ниво.

„Много се радвам, че за реализацията на този проект има пълна приемственост между мен и г-жа Каназирева. Обединява ни неговата важност за града и региона. Това е проект, който ще осигури чиста планинска вода за дълги години напред и ще ни предпази от подобна ситуация като тази в Перник“, заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров, който в качеството си на областен управител в предишния мандат рестартира и оптимизира проекта.

Фирмата изпълнител са обнадеждени от първите проби на водата, защото тя е изключително чиста планинска вода. Те се ангажираха да информират регулярно за напредъка на проекта и етапното им приключване. Изпълнилите бяха категорични, че ще завършат проекта в срок и без компромис в качеството.

Според областният управител Дани Каназирева само доброто взаимодействие между държавата и общините ще е предпоставка за успешното реализиране на обекта.

Тя припомни, че стойността на поръчката съгласно договора е 349 хиляди лева (без ДДС) или 418,8 хил. лв. (с ДДС). След приемането на ПИП следва да се възложи изработване на Идеен инвестиционен проект и ПУП: ПРЗ (план за регулация и застрояване) за  площадковите обекти и ПП (парцеларни планове) за линейните обекти. С това ще създаде плановата основа за бъдещото строителство на обекта.

От страна на израелските партньори присъстваха Моше Хершхо, изпълнителен директор на „Израел Електрик“  и изпълнителният директор на „Аш Индъстрийс“ ООД  Алон Сегеф

1 2

Подобни статии

Top