Кандидатът за шеф на „Екобус“ с отлична оценка

Комисия оцени кандидата за поста „управител“ на новото общинско дружество

Отлична оценка 5,55 получи Илко Търпов, кандидат за поста „управител“ на най-новото общинско дружество „Екобус“. Днес той защити своята концепция за развитие на общинския градски транспорт пред комисия с председател заместник-кметът Тодор Чонов. Събеседването продължи повече от час, а Илко Търпов успя да отговори на всички зададени въпроси. Преди това той представи писмена концепция за развитие на дружеството.

Търпов е главен асистент в катедра „Електротехника“ в Техническия университет София, филиал Пловдив и в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. Защитил е научна степен „доктор“  по специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“.

„Предизвикателствата пред бъдещия управител на дружество „Екобус“ са големи, защото нашите планове за общински градски транспорт са сериозни, а има и възможности за развитие при добър мениджмънт“, заяви заместник-кметът Тодор Чонов.

Той припомни, че новото дружество ще може да кандидатства с проекти за европейско финансиране, за закупуването на собствени 20 електробуси, които да оперират по две линии. За целта е необходима инвестиция в размер на 21,6 млн. лв. без ДДС за превозните средства, зарядните станции и изграждане на депото.

Новият управител ще трябва да изготви и бизнес програма за следващите 4 години, която да включва цели, срокове и конкретни задачи, да задейства процедурата по вписване в Търговския регистър и получаване на лиценз на дружеството.

Предстои решението на комисията да бъде внесено като предложение до Общинския съвет, който да одобри класирания кандидат.

Подобни статии

Top