Каскада „Въча“ осигурява вода за шест общини, ако стане

Областният управител инициира кръгла маса-дискусия за водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от каскада „Доспат – Въча“

Областният управител инициира кръгла маса-дискусия на тема: „Водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“ – предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо развитие на региона“.

Дискусията предизвика значителен обществен интерес и на нея присъстваха народни представители от парламентарно представените политически сили от  Пловдив и областта, кметове и експерти от общините Пловдив, Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи, Марица, Куклен, експерти на МОСВ, МРРБ, БД ИБР – Пловдив, РИОСВ, ВиК, „Тракия икономическа зона“, КНСБ, АИКБ, КИИП, сдружение „Бизнесът за Пловдив“,  неправителствени организации, медии и граждани.

Водоснабдяването на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада „Доспат – Въча“ е проект, имащ важно значение за развитието на гр. Пловдив и региона около него.

Реализацията на този обект не спира да вълнува обществеността и отговорните институции през предходните десетилетия. Темата за водоснабдяването на гр. Пловдив от каскада „Доспат – Въча” датира от 60-те години на миналия век и още оттогава е заемал съществено място в приоритетите и програмите за развитие на гр. Пловдив и област Пловдив, като идеята не е преставала да вълнува ръководители и общество.

През 2013г. Асоциация по ВиК – Пловдив прие Генерален регионален план за водоснабдяване и канализация, в който проектът „Водоснабдяване на гр. Пловдив и околните общини от каскада Доспат-Въча” е включен в средносрочната инвестиционна програма, с програмен хоризонт за реализация и въвеждане в експлоатация 2020-2027г.

Областният управител подчерта огромното социално-икономическо значение на проекта за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“. До гр. Пловдив водата ще постъпва гравитачно, с относително къси магистрални водопроводи.

1 2 3

Подобни статии

Top