Катедра „Теология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ организира конференция, посветена на преподаването на религия

Форумът се провежда в сътрудничество с Общински съвет – Пловдив и под егидата на МОН, участват учени от България, Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия

Международна научна конференция на тема „Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции” ще се проведе от 15 до 17 ноември в залата на Общинския съвет в Пловдив на ул. „Авксентий Велешки“ №20.

Конференцията е организирана от Катедрата по теология към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в сътрудничество с Общински съвет – Пловдив и се провежда под егидата на Министерството на образованието и науката. Финансирана е по Процедурата за подкрепа на  международни научни форуми, провеждани в България, от Националния Фонд за научни изследвания (проект ДПМНФ 01/32).

Събитието ще събере представители на академичните среди – теолози, педагози, философи, с

духовници от няколко православни църкви и с експерти в областта на образованието от национални и регионални институции, както и с учители, преподаващи  религия, млади учени и докторанти.

Заявилите участие са от България, Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия. Българските участници са представители на девет висши училища и на БАН. В научната програма на конференцията ще участват и международно признати и утвърдени изследователи, и  такива, които правят първите си стъпки в науката.

Основна тема на Международна научна конференция на тема „Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции”

ще бъде начинът, по който преподаването на религия може да бъде интегрирано в съвременния модел на българското образование – както в началното и средното училище, така и в университетите. Неуспешните опити за въвеждане на обучение по религия през последните близо три десетилетия и крайно поляризираните мнения в българското общество по темата ще бъдат отправна точка на предстоящите в конференцията научни и обществени дискусии.

Проследяването на историческите образци от по-далечното и по-близкото минало ще спомогне за осмислянето на ролята и мястото на религията в образованието и възпитанието на съвременните млади хора.

Темата на научния форум е особено актуална в контекста на кризата на моралните ценности и загубата на ориентири в поведението на днешното ни общество.

 

Подобни статии

Top