„Кауза Пловдив“ с две питания до кмета

Въпросите касаят проекта „По крепостните стени на Филипопол“ и изграждането на залата към училище „Любен Каравелов“

„Кауза Пловдив“ повдига няколко въпроса на предстоящата общинска сесия. Съветникът Румяна Толова е отправила питане до кмета Здравко Димитров във връзка с решение Nº 177, взето с протокол Nº 11 от 22.07.2020г. за проект „По крепостните стени на Филипопол“ и решение Nº 193, взето с протокол Nº 12 от 05.08.2020 г. за вземане на решение за увеличаване стойността на собствения принос в бюджета на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ за завършване на втория етап „Многофункционална зала с басейн, топла връзка, с прилежащата им инфраструктура и вертикална планировка“ на обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, ул. „Лютиче“ №2, УПИ I -училище, кв.445 по плана на Първа градска част север, град Пловдив“.

Ето и питането:

Подобни статии

Top