КЕВР глоби с 20 000 лева ВиК-Пловдив, съдът потвърди глобата

Водоснабдителното дружество обжалва санкцията, но жалбата бе отхвърелена от двете съдебни инстанции

Глоба от 20 хиляди лева ще трябва да заплати „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Пловдив заради наложено от КЕВР наказателно постановление заради неизпълнение на бизнес плана от 2019 година, според който дружеството е трябвало да намали общите загуби на вода по ВиК мрежата.

През юни 2017 година Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрила бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Пловдив за периода 2017 г. – 2021 г., с включени в него индивидуални годишни целеви нива на показатели за качество на ВиК услугите по години. Според този бизнес план общите загуби на вода във водоснабдителните системи за 2019-та година е трябвало да бъдат намалени от 60,22% на 55,47%, но това не е изпълнено със 7,89%.

Заради това КЕВР издава наказателно постановление, като на водоснабдителното дружество е наложена санкция в размер на 20 000 лева.

Според Административния съд в Пловдив актът и наказателното постановление са издадени законно и ВиК е нарушило закона, тъй като не е изпълнило бизнесплана си през 2019-та година. Дружеството е обжалвало наказателното постановление пред Районния съд, откъдето обаче глобата е била потвърдена. В понеделник санкцията бе потвърдена и от Административния съд като втора инстанция, а жалбата на ВиК бе отхвърлена като неоснователна.

Решението на Административния съд е окончателно.

Подобни статии

Top