Кирил Кузманов ще открие своята намеса в градска среда в Пловдив - DC news

Кирил Кузманов ще открие своята намеса в градска среда в Пловдив

„Кой контролира контролиращите; или запис от моето преминаване” (2009-2021)

Кирил Кузманов ще открие своята намеса в градска среда в Пловдив днес. Това ще стане в интервала между 19 и 21 ч. на Небет тепе. Намесата се осъществява в рамките на Резидентна програма, организирана от Община Пловдив.

Произведението на Кирил Кузманов, базирано на звук-пространство-видео, е резултат от експериментално алгоритмично взаимодействие между голямоформатен запис на LiDAR  дани от пространственото взаимодействие на автора с ландшафта на Пловдив и композицията на Иван Спасов  „Епизоди за четири групи тембри“ (1965).

Кирил Кузманов избира отсечка на преминаване с посока от север към юг със стартова точка върха на Небет тепе (локация с намерени артефакти от 6000 години пр.н.е). Маршрутът продължава през Tунела под Трихълмието и завършва пред Обект 103 (бомбоубежището до южната страна на Тунела).

В предверието на бомбоубежището ще бъде инсталирана аудио система, която ще излъчва генерирания звук към неговото дворче (достъпно за публиката специално за целите на проекта). На двете локации ще бъдат поставени табла с дигитални рисунки и QR код, чрез който хората ще могат да активират онлайн страница (имаща активна карта и RGB-D видео/звук) и да проследят маршрута и пространственото взаимодействие на автора.

Работата изследва комплексните социокултурни процеси и форми на власт, които формират нашите местообитания и това, което ние разпознаваме като реалност. Тя изследва измерения, твърде често оставащи скрити зад навици и привични идеи за ползване, функция, цел, йерархия, ред и лимит.

Посредством работа със звук и пространство Кирил Кузманов реализира няколко произведения под това заглавие– първото от тях на площада Тиенанмън в Пекин, КНР.

Авторът изразява благодарност към проф. Василка Спасова и всички организации и хора, оказали съдействие за реализирането на проекта.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[1] LIDAR е технология за дистанционно измерване на разстояния чрез осветяване на обекти с лазерна светлина и измерване времето, за което отразената светлина се връща до сензора. Данните във времената за връщане на лазерния лъч, заедно с различни дължини на вълната след това могат да се използват за създаване на цифрови триизмерни изображения и обекти.

2 Иван Спасов (1934-1996) е роден в семейство на професионални музиканти. След като завършва курсовете по композиция и дирижиране при Панчо Владигеров в Българската държавна музикална академия, Спасов продължава обучението си във Варшава като ученик на Казимеж Сикорски и Станислав Вислоцки. В края на следването си Спасов дирижира Варшавската национална филхармония с премиери на свои произведения. След завръщането си в България през 1962 г. Иван Спасов е назначен за диригент на Държавната филхармония в Пловдив и започва активно да популяризира модерна и съвременна музика. Той заема този пост в продължение на шест сезона, преди да бъде уволнен за въвеждане на модернистични идеи и за „непризнаване на авторитета на партията“. През 1964 г. основава Музикалното младежко дружество „Плодив“, на чиито концерти за първи път в България се изпълняват произведенията на Лутославски, ПендерецкиБейрдМилхауд и др. През 1964 г. Спасов композира музика за филма „Късче небе за трима“. Тази филмова партитура е първият експеримент с алеаторична (базирана на случайността и импровизацията) музика в България и първата, в която се използва графична нотация – тя е и в основата на неговата композиция „Епизоди за четири групи тембри“, (1965), която през студената война за първи път е изпълнена на Запад в Дармщат през 1968 г. (Източник: Герган Ценов)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Кирил Кузманов (р. 1981 г. в София, понастоящем живее в Лондон) получава БА (2007) и МА (2010) от катедра Скулптура към НХА, София.

В своята практика художникът се интересува от това как идеите като обекти, изразени чрез определен език, мащаб и медия придобиват своя статут и как този статут културно и психологически влияе върху нашия опит.

Сред неговите произведения, свързани с конкретни пространства, са: Преминаващото през мен, преминавам през него (2009–), галерия „Структура“, София, 2018–; При/Видността на съдържанието 2, (2013), Женски пазар и СГХГ; Проект 0 (2010-2014), квартал „Капана“, Пловдив; Кой контролира контролиращите (2009 – 2011),Тиананмън, Пекин; Неопитoмим е вятърът (2008 -) в рамките на 11 държави в Азия.

Самостоятелните му изложби включват: Сладолед и авиация (2014-), галерия „Райко Алексиев“, София, 2017; Преминаващото през мен, преминавам през него (2009–), London Architectural Association, 2015; Раздел 36/50, ИСИ-София, 2014; Мъртва глава (2008), галерия “Васка Емануилова”, София.

Сред неговите участия и групови изложби са: Финале, галерия “Структура”, София, 2019; Sex Appeal, One Night Stand Gallery, София, 2017; Изкуство за промяна 1985-2015, СГХГ; Несъгласие, Седмица на Съвременното Изкуство, Пловдив, 2014; V Международно биенале на младите художници, Букурещ, 2012; Fragile, Atelier Tarwewijk Mijnsherenlaan, Ротердам, 2012; и Изкуство на градската намеса, ИСИ- София, 2011.

Получава: голямата награда на журито за млад художник от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” и СБХ, 2006; Стипендия от ISAFA, Залзбург, Австрия, 2012; наградата „БАЗА”, 2013; и наградата „Гауденц Б. Руф”, 2019.

Подобни статии

Top