КЛаДА – БГ в НБ „Иван Вазов“

КЛаДА – БГ ще осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния

НБ „Иван Вазов“ в  Пловдив е домакин на  срещата на Консорциума КЛаДА – БГ.

В края на 2018 г. в института за информационни и комуникационни технологии при БАН се състоя първата среща по проекта „Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH /КЛаДА – БГ/“, 2018 – 2023 г.

Основната цел на проекта е да се създаде национална технологична инфраструктура за ресурси и технологии за езиковото, културното и историческото наследство. КЛаДА – БГ ще осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, програмни средства и услуги за посочените области.

Координатори на проекта са БАН и Министерството на образованието и науката. В състава на Консорциума влизат структурни звена на БАН, Институтът за Балканистика с Център по тракология, Кирило-Методиевският научен център,  НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, университети, музеи и други структури.

 Вижте цялата програма на Срещата, която ще бъде отворена за публика:

13:40–18:30 Открити за публика презентации от колеги от партньорите в КЛаДА-БГ

13:40–14:05 Кирил Симов. КЛаДА-БГ – цели. Българската мрежа от знания –
онтологии, анотационни схеми и анотации.

14:05–14:30 Петя Осенова. Езикови ресурси и технологии за българския. Приложение
към Мрежата от знания.

14:30–14:55 Александър Попов. Невронни мрежи за обработка на естествен език.
Приложения в КЛаДА-БГ.

14:55–15:20 Иван Крачанов. Обучение и оценка на OCR модели за български текстове с
правопис преди реформата от 1945 г.

15:20–15:40 Георги Василев. Виртуално представяне на тримерни цифрови модели.
15:40–16:00 Кафе пауза

16:00–16:25 Ласка Ласкова. Системата INCEpTION за анотации – функционалности,
примерни схеми.

16:25–16:50 Юра Константинова. Българска мрежа от знания: исторически подходи и
проблеми.

16:50–17:15 Йелис Еролова. Етнографски материали от Пловдив и Пловдивско и
тяхното дигитализиране.

17:15–17:40 Александра Миланова. Библиографски бази данни в хуманитарните
изследвания: структуриране, класифициране и обмен на библиографска
информация.

17:40–18:00 Весела Статкова. Добавена реалност в галерии и музеи.
Ласка Ласкова. Демо на системата INCEpTION.

18:20–18:30 Закриване

Подобни статии

Top