Кметът на Асеновград: Благодаря на всички съветници за конструктивния диалог по Бюджет 2022 - DC news

Кметът на Асеновград: Благодаря на всички съветници за конструктивния диалог по Бюджет 2022

Съветниците го приеха с 25 гласа „За“, 8 „Против“ и 0 „Въздържали се“.

Бюджетът на община Асеновград бе обсъден и гласуван от Общинския съвет в града по време на априлското редовно заседание. Съветниците го приеха с 25 гласа „За“, 8 „Против“ и 0 „Въздържали се“.

С отрицателен вот се регистрираха членовете на групата от ДПС. Дискусиите по темите за бюджет и Инвестиционна програма – 2022 г. продължиха повече от един час. Бяха отправени нови предложения, които да се включат към капиталовата програма на общината.

Относно бюджетната прогноза пък се задаваха въпроси, касаещи осигуряването на финансови средства в различните сфери на обществения живот в Асеновград.

След приемането им кметът на общината доктор Христо Грудев благодари на съветниците за конструктивния диалог. Той посочи, че инвестиционната програма и бюджета на общината са балансирани и това са реалните финансови възможности на общината.

Благодари не само на тези, които подкрепиха бюджета, но и на тези, които не го направиха, защото те пък дадоха насоки да проверим и техните предложения.

За Инвестиционната програма бяха предложени различни обекти, които да бъдат включени – ремонт на улици, сгради, детски и спортни площадки, облагородяване на дворното пространство на детската градина в село Тополово и други. Тъй като за целта следва да бъде изготвена количествено-стойностна сметка (КСС), допълването на новите предложения не беше одобрено.

Съветниците приеха Инвестиционната програма по начина, по който е представена от общинската администрация, като стана ясно, че може да бъде актуализирана при необходимост.

Едни от най-големите обекти, заложени в нея, са ремонт на парковите пространства  „Ниска градина“ и „Градина Лятно кино“ и на ул. „Цар освободител“, гр. Асеновград – 478 700лв.; Рехабилитация на ул. „Драгоман“, гр. Асеновград, вкл. подмяна на водопровода – 534 600 лв.; Благоустрояване на част от междублоково пространство на кв. 207 (междублоковото пространство зад Снежанка) по плана на гр. Асеновград – етапно изпълнение – 222 000 лв.; Предвижда се благоустрояване чрез изграждане на детски площадки в дворовете на ДГ „Дружба“, ДГ“ Асенова крепост“ в гр. Асеновград и  „ДГ „Радост“ в кв. Долни Воден – 190 000лв. и др.

Бюджетната рамка на община Асеновград за 2022 г. е в размер на 70 122 983 лева.

Сред основните приоритети са увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги; продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми; реконструкция, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик; подобряване на материално-техническата база в общинските училища и детски градини; поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и други.

По функции разходите са разчетени според различните сфери: за „Общи държавни служби“ – 7 942 556 лева; за „Отбрана и сигурност“ – 418 650 лева; за „Образование“ – 29 546 225 лева; за „Здравеопазване“ – 1 630 954 лева; за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 5 134 304 лева; за “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 14 792 429 лева; за “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 4 294 692 лева; за “Икономически дейности и услуги” – 4 590 401 лева.

Заложените общо бюджетни средства за капиталови разходи за 2022 г. пък са в размер на 12 666 662 лева, като допълнително по проекти по оперативни програми са предвидени 16 532 826 лева, т.е общо 29 199 488 лева.

Подобни статии

Top