Кметът на Асеновград предложи бюджет на растежа и финансовата стабилност(СНИМКИ)

Бюджет на стабилност и бъдещ растеж. Така определи най-важния финансов документ на общината кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов. По думите му през 2019-та година Общината ще харчи 48, 5 милиона лева, от които 23, 5 милиона лева са за местни дейности от местни приходи.

„На база на балансираното управление на парите миналата година, добрата финансова  дисциплина и  високата събираемост на задълженията Асеновград разполага с един бюджет, който ще даде възможност за сериозни инвестиции в подобряване условията на живот на асеновградчани, както и на хората  по населените места в общината.“

Община Асеновград завършва изминалата финансова година с преходен остатък от 7 милиона лева. От тях  малко над 5 милиона лева са собствени средства. “ С половината сума ще покрием стари задължения, които Общината има натрупани през годините. Останалите пари са включени в Инвестиционната програма на Асеновград.“

Инвестиционната програма  тази година е за над 34 милиона лева.

Размерът на планираните собствени приходи  е  6, 5 милиона лева, които ще бъдат вложени приоритетно в подобряване на инфраструктурата, озеленяване и поддържане чистотата на града.

1 2

Подобни статии

Top