Кметът на Батак отива на съд за престъпление по служба

Кметът на Батак Петър Паунов отива на съд за длъжностно престъпление,

съобщиха от Окръжна прокуратура – Пазарджик. Магистратите внесоха обвинителен акт спрямо него за превишаване на права при продажба на част от държавен имот.

Паунов ще отговаря за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушил служебните си задължения, като е актувал като общински поземлен имот в местността „Язовир Батак“, зона А, в землището на гр. Батак. До този момент имотът е бил държавна собственост, но след актуването е приел статута на общинска частна собственост.

Кметът на Батак не е зачел влязло в сила решение

на Районен съд – Пещера, в сила от 12.06.2014 г., с което имотът е признат за собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите. Целта му била да набави облага за Община Батак в размер на 2 400 лева и на трето лице, станало собственик на имота, както и да причини вреда на държавата, изразяваща се в неблагоприятно изменение в имотното състояние на Министерството, като от това са могли да настъпят неблагоприятни имуществени вредни последици.

Петър Паунов е предаден на съд и за това,

че в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Батак, е превишил властта си, като на 12 септември 2015 година е внесъл предложение до председателя на Общинския съвет – Батак за продажба на същия имот. По този начин е осъществил неследващи му се правомощия да се разпорежда с имоти държавна собственост, като предложението е гласувано от Общинския съвет. След всички тези действия, с договор от 13 ноември 2015 г., е последвала продажба на земя – част от имот, държавна собственост на стойност 2 400 лева, на трето лице.

По делото са били изискани и приложени документи, разпитани свидетели, извършени експертизи и др, уточняват от пазарджишката прокуратура.

Снимка: vestnikstroitel.bg

Подобни статии

Top