Кметът на Брезово и заместниците му застават пред съда - DC news

Кметът на Брезово и заместниците му застават пред съда

Бившите кмет, зам.-кмет и секретаря на Община Брезово – Радньо Манолов, Димитър Томов и Стойна Малешкова сядат пак днес на подсъдимата скамейка за съставяне на официални документи с невярно съдържание. Заедно с тях пред Пловдивския районен съд ще се изправи и бившата ръководителка на банковия клон в общинския център Стоянка Стоянова. 155 свидетели са призовани, за да дадат показания пред Темида.

Припомняме, че през октомври 2014 година кметът на Брезово, подчинените му и банковата управителка бяха арестувани заради измама с пенсионни фондове.

Арестуваха кмета на Брезово

Радньо Манолов е обвинен в това, че от 10 февруари 2014 г. до 26 май 2014 г., в Брезово, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кмет на община Брезово, в съучастие като извършител със Стоянка Стоянова, подбудител и помагач, като служебно лице, е съставил официални документи – нотариални удостоверения на подписите на заявителите, в заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуални партиди от различни пенсионни фондове в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване. В тях са били посочени неверни обстоятелства, че подписите на заявителите са положени или потвърдени пред него с цел да бъдат ползвани тези документи като доказателства за прехвърлянето на партидите от един фонд в друг.

Същите са обвиненията срещу Димитър Томов и Стойна Малешкова, но за различни периоди, както и срещу Стоянова.

По време на разследването са били разпитани  над 150 свидетели. По-голямата част от тях са потвърдили, че не са давали съгласие за прехвърляне на натрупаните им по партидите парични средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване и не са прехвърляли доброволно тези средства чрез посредничеството на Стоянова, която работила като осигурителен посредник на пенсионно-осигурителна компания. Свидетелите разбрали за промяната от писма, изпратени им от осигурително-пенсионните компании, с които ги уведомявали, че е извършено прехвърляне на средствата им в друг фонд чрез заявления, подписани лично от тях.

Друга част от свидетелите твърдят, че Стоянова им е предоставяла множество документи, които са подписвали, без да им се разясни какви са последиците, като подписите в заявленията били полагани в банков офис в Брезово.

Установено, че свидетелите не са полагали с нотариална заверка подписите лично пред кмета, неговия заместник и секретаря на община Брезово, каквото е законовото изискване при прехвърляне на партида от един пенсионен фонд в друг. Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност кметът, заместник-кметът и секретарят на общината са имали право нотариално да удостоверяват подписите на лицата. Тримата обвиняеми удостоверили, че свидетелите лично са положили подписите си пред тях в заявленията, което не отговаря на истината.

Припомняме, че кметът, зам.-кметът и секретарят на общината бяха отстранени окончателно от Окръжния съд в Пловдив на 4 ноември 2014 г., за да не окажат натиск на служителите в администрацията по време на разследването.

Делото трябваше да стартира на 15 декември, но това не се случи заради отсъствието на един от адвокатите и то бе отложено за днес.

Подобни статии

Top