Кметовете на „Източен“ и „Северен“ с по трима заместници, в „Южен“ ресорите са 4

Ясни са структурите на районните администрации, които имат нови кметове – „Източен“, „Северен“ и „Южен“.

Работата на кмета в район „Източен“ ще бъде подпомагана от трима заместници; в администрацията се разкриват и няколко нови щатни бройки към отдела за устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство.

Трима ще са заместниците и в район „Северен“.

В район „Южен“ предложението е за четирима зам.-кметове, които ще бъдат със следните ресори: заместник-кмет по устройство на територията; заместник-кмет по екология и стопанска дейност; заместник-кмет по здравеопазване, образование и социална дейност и заместник-кмет по гражданска регистрация и административно обслужване.

Структурата трябва да бъде гласувана на общинска сесия и влиза в сила от 1 януари 2020 година

Подобни статии

Top