Кметът на Кричим с разговори за река Въча

Кметът на Община Кричим Атанас Калчев разговаря с министъра на околната среда и водите Емил Димитров

Атанас Калчев получи уверението, че минималния воден отток по оводняване коритото на р. Въча след язовир „Въча“ и язовир „Кричим“ ще остане непроменен, а именно 5 м/куб./ сек – 24 часа в денонощието.

С изпускането на тези водни количества ще се запази и ще се гарантира подхранването на кладенците за питейно-битово водоснабдяване на населението от гр. Кричим, гр. Перущица и с. Устина, които кладенци са в пряка хидравлична връзка с коритото на р. Въча„, отчете Калчев. „Също така с този воден отток като количество, ще се гарантира, че няма да бъде увредена ихтиофауната и като цяло екосистемите, обитаващи поречието на р. Въча до вливането й в р. Марица„, каза още кметът Калчев.

Министър Емил Димитров изрази готовност и заяви, че има вероятност водният отток в коритото да бъде завишен над сегашния, което от своя страна ще бъде от огромно значение за преодоляване на периодичната липса на вода за напояване на плодородното кричимско поле.

В качеството си на кмет на община Кричим, изказвам благодарност на Министър Емил Димитров за проявеното разбиране и вземането на възможно най- правилното и адекватно решение по предотвратяване на бъдещи проблеми основно, но и не само, с питейната вода в горецитираните населени места и игнорирането на предпоставки за създаване на междуинституционално напрежение. Благодаря и на кмета на Пловдив, Здравко Димитров, от който получих съдействие и активна подкрепа, за да се постигне този положителен резултат от разговорите с министър Емил Димитров„, заяви още кметът Атанас Калчев.

Подобни статии

Top