Кметът на Пловдив ще ръководи Регионалния съвет за развитие в Южен централен район

За следващите 4 години

Кметът на Пловдив Здравко Димитров е избран за председател на Регионалния съвет за развитие в Южния централен район за следващите 4 години, съобщиха от Общината. През новия програмен период (2021 – 2027 година) Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в планирането, избора и реализацията  на проекти с европейско и национално финансиране. Новият състав на Регионалния съвет за развитие избра за заместник-председател – Хасан Азис, кмет на община Кърджали и заместник-председател на УС на НСОРБ.

Изборът е проведен чрез тайно гласуване чрез специализирана онлайн платформа. В основния състав на Регионалния съвет за развитие влизат 16 представители на общините от региона и областните управители. Членове на съвета са представители на бизнеса, неправителствени организации, научни и образователни структури, както и излъчени от министерствата и централни институции представители. Регионалният съвет за развитие на Южния централен район включва представители на общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Кметът Здравко Димитров благодари за гласуваното доверие, като посочи, че ще работи отговорно на тази позиция и очаква съдействие от всички общини в Южен централен район: Ще се съобразим със спецификата и нуждите на всяка една от зоните и ще координираме общи действия за привличане на повече евросредства, конкретизира той. Целта е намаляване на дисбаланса на териториите на междурегионално и вътрешнорегионално ниво. По този начин Съветът ще има по-съществена роля заради делегираните повече отговорности и правомощия.

Подобни статии

Top