Паркът зад хотел „Санкт Петербург“ ще бъде изчистен

Паркът зад хотел „Санкт Петербург“ ще бъде приведен в приветлив вид. Това обяви кметът на район Северен Стоян Алексиев тази сутрин

Във връзка с 4 броя предписания, издадени от Алексиев на фирма Парадайс Гардън Резидънс ЕООД, на 11 септември управителят й е входирал молба с декларация в районното кметство, че разрешава да се направи почистване на имота и окосяване на тревните площи. В нея той моли районния кмет за съдействие дейностите по почистване и окосяване на парка да се извършат от служители на ОП „Градини и паркове“ след заплатена фактура от собственика на имота.

Паркът ще се приведе в приветлив вид съгласно чл. 28 ал. 3 от Наредбата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив, уверява Стоян Алексиев. Наредбата предвижда озеленените площи за ограничено обществено ползване (терени на учреждения, фирми, магазини, училища, болници, детски градини и др.)  – вкл. и чистотата в тях, да се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели – в границите на съответния имот.

Обектът се намира в поземлен имот с идентификатор No 56784.506.1508, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, находящ се на ъгъла на ул. „Полковник Сава Муткуров“ (парка зад хотел „Санкт Петербург“).

Подобни статии

Top