Кметът на „Родопи“ се срещна с шефовете на фонд „Земеделие“, тръгват големи проекти в общината

Спешно съгласуват забавени проекти за изграждане на детски площадки, паркове и ремонт на улици

Кметът на община „Родопи”  участва в работна среща със  заместник-министъра на земеделието и горите  Явор Гечев и изпълнителния директор на Фонд „Земеделие“ Борис Михайлов. Павел Михайлов представи всички проекти, които са подадени за одобрение в ДФ „Земеделие”.

Беше обсъдено забавянето при съгласуването на процедури от страна на Фонда, във връзка с изпълнението на вече подписан административен договор по Програмата за развитие населските райони за улици, намиращи се на територията на община „Родопи“, за които се чакаше одобрение от Фонда, за да може да започне тяхното изпълнение.

От страна на общината има избран изпълнител за строителен надзор и за строително-монтажни работи. Освен това проектът трябва да се отчете до края на месец май 2022 година. Затова кметът Павел Михайлов настоя спешно да се съгласува договорът за строителен надзор, за да може да се започне строителството и в края на лятото хората да се радват на нови улици.

Михайлов поиска от новото ръководство и по-бързо разглеждане  на проектни предложения, подадени от община „Родопи“, в процес на оценка, за които е необходимо да бъдат подписани договори с Фонда и съгласуване на необходимите процедури, за да може да започне тяхното изпълнение.

Едно от тях е подадено през 2019 г. чрез МИГ „Перущица – Родопи“.

Проектното предложение е за изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица, Устина, Брестовица и Браниполе. То предвижда строителство на нови детски площадки  и е от изключително значение за хората, живеещи в тези населени места.

10 месеца Фонд „Земеделие“ не съгласува и процедура за обявяване на избор на изпълнител, във връзка с подписан административен договор за изграждане на детски площадки на територията на селата Ягодово, Крумово и Брестник. След многократни сигнали едва в края на миналия месец, както и след поредното писмо до новия заместник-изпълнителен директор  процедурата е съгласувана още същия ден.

Ще бъде променен начинът за контрол на обществените поръчки

По предложение на Павел Михайлов ще бъде променен и в начинът, по който се извършва предварителния контрол на обществените поръчки.  Идеята е да се съкрати процеса на съгласуване на проектите и да  не се налага общините да чакат по една година, за да започнат иззпълнението.

Новото ръководство на Фонд „Земеделие“ пое ангажимент всички процедури, свързани с изпълнението на  проекти на общината, да бъдат придвижени по най-бързия начин, за да не се загубят средства от Европейския съюз.

Кметът обясни, че общината е търсила непрекъснато възможност за среща с бившето ръководство на Фонда, в лицето на Васил Грудев, но до момента такава не се е състояла. Той подчерта, че непрекъснатият диалог и комуникация са крайно необходими между бенефициенти и представители на Фонда, за да се гарантира ефективност при работата и видими за обществото резултати.

Подобни статии

Top