Кметът Здравко Димитров инспектира „Брезовско шосе“ преди началото на ремонтните дейности - DC news

Кметът Здравко Димитров инспектира „Брезовско шосе“ преди началото на ремонтните дейности

Първият етап включва реконструкция на ВиК мрежата в частта бул. „Дунав“ – ул. „Брезовско шосе“

Кметът Здравко Димитров посети кръстовището между улица „Брезовско шосе“ и улица „Полет“, откъдето ще стартира изпълнението на позиция 3 от „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“. Тя включва реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Пловдив в частта бул. „Дунав“ – ул. „Брезовско шосе“. Кметът бе придружаван от своите заместници по строителство и инвестиции Пламен Райчев и по транспорт Тодор Чонов.

Здравко Димитров разговаря с изпълнителите на дейностите и се запозна на място с линейния график за работа по отсечката с дължина 850 метра.

„Това е тежък проект, но същевременно много необходим за града, тъй като водопроводната и канализационната мрежа са остарели. Предварително се извиняваме на гражданите на Пловдив и на всички, които пътуват по тази входно-изходна артерия, за неудобствата, които ще изпитат. Строителите ме увериха, че поетапното затваряне на отсечката е задължително решение, най-вече с оглед безопасността. Те обаче ще обезпечат преминаването на междуградски автобуси и на тези от градския транспорт, а за останалите превозни средства ще бъдат осигурени алтернативни маршрути, за които гражданите ще бъдат уведомявани своевременно“, заяви след инспекцията кметът Димитров.

„Тежестта идва от факта, че в първия участък на „Брезовско шосе“ изкопът е дълбок 8 метра. Във втората част той вече ще бъде на по-малка дълбочина и строителите ще ускорят дейността си. По улица „Брезовско шосе“ и по улица „Дунав“ в частта от „Брезовско шосе“ до „Карловско шосе“, ще бъдат положени тръби с диаметър 250 сантиметра, след което диаметърът ще бъде намален и в останалата част от бул. „Дунав“ – до Голямоконарско шосе, диаметърът вече ще бъде 200 сантиметра, което ще облекчи още работата“, поясни заместник-кметът Пламен Райчев.

„Реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на Пловдив в частта бул. „Дунав“ – ул. „Брезовско шосе“ е част от „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, който е на стойност над 115 милиона лева и трябва да завърши до края на 2023 година с реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив.

Подобни статии

Top