Кметът Здравко Димитров инспектира Регионалния исторически музей в Пловдив

Той разгледа новата музейна изложба „Пловдив по пътя на модерния свят“

Кметът Здравко Димитров посети Регионалния исторически музей в Пловдив, за да се запознае с етапа на изпълнение на проекта за подмяна на покривното покритие на „Музея на Съединението“, който се извършва с финансиране, осигурено от Община Пловдив.

Димитров, заедно със заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, бяха посрещнати от директора гл.ас.д-р Стефан Шивачев.  В средата на месец декември 2021 г. РИМ — Пловдив завърши първия етап от изпълнението на проект „Подмяна на покривното покритие на сградата на бившето Областно събрание на Източна Румелия (Музей на Съединението) на пл. „Съединение”1“.

По утвърдения от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) проект, е подменено  старото покритие тип „ондулин” с ново ламаринено покритие на двуетажното тяло на сградата – такова, каквото е било в оригинал. Сградата е проектирана от архитект Пиетро Монтани и е едно от неговите най-значими творчески постижения. Строителството на сградата продължава от 1883 до 1885 г. под ръководството на архитект Оскар Льофе. За заседанията на депутатите е предвидена просторна парламентарна зала, а страничните крила са предназначени за работа на администрацията.

На 6 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на Източна Румелия и Княжество България и тъй като столица на обединената българска държава е София, сградата остава без първоначалното си предназначение. През март 1886 г., със заповед на министър-председателя Петко Каравелов, в нея се настанява Пловдивската народна библиотека и музей. Близо 100 години това е най-значимият културен институт в Пловдив.

През 1895 г. тук е учредена пловдивската Търговско-индустриална камара, през 1912 г. се създава и Дружеството на южнобългарските художници, организирани са първите художествени изложби. През годините автентичният вид на сградата е съхранен и тя продължава да е едно от културните средища на Пловдив.

В изпълнение на първия етап от ремонта на покривното покритие е създадена нова  мълниезащитна  система  на  сградата и е осигурен  безопасен  достъп до покрива.

По време на инспекцията Стефан Шивачев запозна Кмета Здравко Димитров и с новата постоянна музейна изложба „Пловдив по пътя на модерния свят“.

Тя включва четири зали с оригинални експонати, които представят ролята на Община Пловдив  за  модернизацията на  града,  неговото стопанско  и обществено развитие.

1 2

Подобни статии

Top