Кметът Здравко Димитров подкрепи създаването на Център за грижа за жертви на сексуално насилие - DC news

Кметът Здравко Димитров подкрепи създаването на Център за грижа за жертви на сексуално насилие

На срещата присъства британският посланик

Ползите от откриването на Център за грижа за жертви на сексуално насилие в Пловдив бяха представени днес по време на семинар посветен на темата.

Участие в него взеха кметът Здравко Димитров, посланикът на Великобритания в България Н.Пр. Роб Диксън, областният управител Йордан Иванов, административният ръководител на апелативна прокуратура Румен Попов и директорът на Областна дирекция на МВР – Пловдив ст. комисар Димитър Балев. В събитието се включи и зам.-кметът по социална политика Георги Титюков.

„За съжаление, България е една от петте страни в Европейския съюз, в която има най-много на брой пострадали от престъплението „трафик на хора“. Това е сериозен проблем, по който няма как да не вземем отношение и да не почерпим знания от по-опитните страни в тази сфера, каквато в случая е Великобритания. Аз и моят екип приветстваме такива срещи, защото те ще очертаят начина, по който да предпазим потенциалните жертви“, заяви кметът Здравко Димитров на откриването на семинара. Той допълни, че в условията на засилената бежанска вълна от Украйна особено уязвими са жените и децата напуснали пределите на своята страна, което прави проблема още по-сериозен.

На семинара бе представен британският модел на център за грижа за жертви на сексуално насилие, ценен опит споделиха и експерти от Бургас, където се намира първият такъв център в България. Обсъдени бяха и спецификите на ролята на независимия съветник по сексуално насилие и услугата, която предоставя.

В глобален мащаб близо 80% от пострадалите от престъплението „трафик на хора“ са именно с цел сексуална експлоатация.

Според доклад на Европейската комисия половината от жертвите са граждани на ЕС.

В България, по данни на прокуратурата, общо 468 лица са официално идентифицирани като жертви на трафик на хора през 2021 г. 367 от тях са жени като повечето са жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, а други – на принудителен труд.

С цел превенция Местната комисия за борба с трафика на хора предвижда обучения за професионалисти от различни институции, имащи отношение към проблема. Кампанията ще бъде насочена към представители от сектор „Миграция” към ОДМВР – Пловдив, както и към доброволци, които участват пряко в процеса на подкрепа на потърсилите временна закрила лица. Целта е същите да се запознаят с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, институционалната рамка и индикатори за трафик на хора. Участие в инициативата ще вземат и партньорски организации, които ще подпомогнат обученията със своята професионална експертиза.

През последните две години обучения са проведени с медицински работници в образователни институции на територията на общината, експерти от отделите „Здравеопазване“ и „Образование” към районните кметства, както и с образователни и здравни медиатори. Причината е, че те пряко работят с деца и младежи, включително представители от малцинствените групи, които са особено застрашени от сексуална експлоатация.

Община Пловдив апелира всеки, който има информация за пострадали от престъплението „трафик на хора“ да сигнализира в Националната комисия за борба с трафика на хора.

Подобни статии

Top