Кметствата ще работят извънредно днес, за да издават удостоверения за гласуване

Изтичат сроковете и за подаване на заявки за гласуване в подвижни урни

Службите ГРАО към шестте районни кметства ще работят извънредно днес (събота, 26 юни) и ще издават удостоверения за гласуване на друго място или на друг адрес. В събота изтичат сроковете и за подаване на заявки за гласуване в подвижни урни. Ето и повече подробности за важните срокове във връзка с провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.:

1.      В срок до 26.06.2021 г.(събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща grao@plovdiv.bg, (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2.      В срок до 26.06.2021 г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. 

3.      Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 26.06.2021 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

4.      Всеки избирател, в срок до 03.07.2021 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

5.      Заявления могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги както следва:

·         Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

·         Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци

·         Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

·         Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

·         Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

·         Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители

Електронните услуги, във връзка с провеждането на предстоящите избори са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 НС, както и на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден (26.06.2021 г.) от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Подобни статии

Top