Кметството в „Северен“ чака заявления за паркоместа със скоби

Срокът е до края на годината

Решение за обособяване на нови паркоместа в „Северен“ търси кметът на района. Именно недостигът на паркоместа е стед соновните проблеми, поставени от гражданите пред Стоян Алексиев след поредица от срещи.

В тази връзка райкметът предлага на всички, живеещи на територията на района и които желаят поставяне на ограничителни скоби по Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, да подадат заявление до районната администрация къде искат да се монтират въпросните съоръжения.

Целта е изработване на план-схеми за бъдещо обособяване на зони за паркиране на желаните места. Срокът за подаване на заявления е до края на годината.

Подобни статии

Top