КНСБ и общината се разбраха, повишават заплатите на общинските служители с 10% от 1 април - DC news

КНСБ и общината се разбраха, повишават заплатите на общинските служители с 10% от 1 април

За служителите в училищното и детско здравеопазване се предвиждат 15% увеличение, ще се актуализират и заплатите на социалните работници

На 15.03.2022 г. в сградата на община Пловдив беше проведена среща с представителите на местната власт, на която се обсъдиха параметрите на общинския проектобюджет. Той предстои да бъде подложен на обществено обсъждане и впоследствие на гласуване от Общинския съвет на град Пловдив. На срещата беше поставен въпросът за актуализиране на възнагражденията на работещите в община Пловдив, общинските и делегираните дейности. На база проведените разговори с местната власт конкретни параметри, заложени в проектобюджета на града са:

1.    Възнагражденията на служителите в общинската администрация ще бъдат повишени средно с десет процента, считано от 01.04.2022 г. Критерият за определяне индивидуалните размери на увеличението ще бъде поставената оценка на всеки служител на база проведената атестационна процедура. Във връзка с това увеличение трябва да се посочи, че то няма да бъде обвързвано със съкращение на персонала. Повишението на заплатите става факт благодарение на постигнатия преходен остатък в общинския бюджет за изминалата 2021 г., както и  приходите от местни дейности.

2.    Възнагражденията на работещите във всички шест района на община Пловдив ще бъдат повишени средно с десет процента, считано от 01.04.2022 г.

3.    Относно възнагражденията на работещите в общинските предприятия на град Пловдив и Пловдивски общински инспекторат – те също ще бъдат увеличени средно с десет процента, считано от 01.04.2022г. Единственото изключение при увеличението на възнагражденията, което ще се допусне е за работещите в ОП „Градини и паркове“ – Пловдив, където увеличението ще бъде средно с петнадесет процента, като източници на финансиране са местни приходи и събираната такса смет. Причина за това изключение е ниското ниво на заплащане и трудностите за набиране на работна ръка. Местната власт предвижда съкращаване на щата в част от общинските предприятия, като предстои да бъдат съкратени единствено незаети щатни бройки. Съкращение на работещи служители не се предвижда.

4.    На срещата бе обсъден и въпросът за трудовите възнаграждения на работещите в детско и училищно здравеопазване в община Пловдив. Предстои след приемане на проектобюджета на общината да бъдат актуализирани и техните възнаграждения. Процентът за увеличение на заплатите на тази категория работещи ще бъде средно петнадесет процента.

5.    Относно работещите в социалната сфера – от 01.01.2022 годината, с влизане в сила на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, възнагражденията им вече са актуализирани, съгласно изискванията на наредбата. След предстоящото повишаване на минималната работна заплата от 01.04.2022 година и ролята й на база за изчисляване на трудовите възнаграждения на тези служители, се предвижда ново актуализиране. Средствата за това предстоящо ново увеличение са предвидени в проектобюджета.

Боян Бойкински
Областен координатор на КНСБ – Пловдив

Top