КНСБ поиска до 20-процентно увеличение на заплатите в общинските структури в Пловдив

Постигнато бе съгласие да не бъдат предприемани съкращения на работещи в администрацията

По инициатива на Боян Бойкински – областен координатор на КНСБ – Пловдив в сградата на Община Пловдив се проведе среща между представители на местната власт и представители на КНСБ – Пловдив. Теми на визираната среща бяха информация за финансовото състояние на Община Пловдив и увеличението на трудовите възнаграждения на работещите в общината и общинските структури, с оглед предстоящото приемане на общинския проектобюджет за 2021 г. В хода на проведените разговори с представителите на общината се посочи, че възможностите  за увеличение на основните трудови възнаграждения са в размер на 10 % за всички синдикални членове на КНСБ, работещи в община Пловдив. На база анализите, изготвени от експертите на КНСБ – Пловдив, във връзка с финансовите разчети се отчетоха възможностите за увеличение на възнагражденията в рамките на до 20 %.

Постигнато бе съгласие да не бъдат предприемани съкращения на работещи в администрацията, каквито вероятности съществуваха. По отношение на нивата на заплащане в шестте района на Община Пловдив, както и в общинските предприятия увеличението на трудовите възнаграждения също ще бъде в размер на 10%. Финансовите възможности на общината, според КНСБ – Пловдив са за увеличение, в по-голям размер. Пред представителите на местната власт синдикатът постави, като проблем за решаване и въпроса за разликите в получаваните средни работни заплати по райони.

За работещите в институциите, предоставящи социалните услуги в Община Пловдив, увеличението ще е в размер на 5 %, с оглед постигнатото увеличение от средно 30 % през изминалата 2020г. На база на това средното основно трудово възнаграждение сред тази категория трудещи се трябва да достигне 900 лева. За работещите в услугите „Защитено жилище“  към Община Пловдив увеличението ще бъде в по-голям размер, а именно 14 % .

Увеличение на трудовите възнаграждения бе договорено и за медицинските сестри в детско и училищно здравеопазване в Община Пловдив.

От 01.01.2021г. в проектобюджета ще бъде предвидено основната им работна заплата да бъде увеличена с нови 10%, след като през миналата 2020 г. тя бе увеличена отново с 10%.

Що се отнася до МБАЛ „Св. Мина“ и МБАЛ „Св. Пантелеймон“ д-р Калин Калинов – директор Дирекция „Здравеопазване“ към община Пловдив сподели, че двете търговски дружества са в стабилно финансово състояние, което е важна предпоставка за тяхното развитие, в насока персонал, възнаграждения и техническа обезпеченост.

Обсъдено с представителите на КНСБ бе и планираното създаване на общински педиатричен център, което ще бъде от особено важно значение за жителите на община Пловдив.

На срещата бе дискутирана възможността за превръщане на директорите на детските градини на територията на община Пловдив във второстепенни разпоредители с бюджетите си по единните разходни стандарти.

Отправено бе искане от страна на областния координатор на СБУ към КНСБ Пенка Калоферова, счетоводителите, отговарящи за счетоводното обслужване на детските градини, през определени дни от седмицата да бъдат на разположение на директорите в самите детски градини. В подкрепа на това искане на синдиката застана и Стефан Стоянов – заместник-кмет „Образование и бизнес развитие“, който обеща да окаже съдействие по въпроса.

Подобни статии

Top