КНСБ с кампания „Сивото убива!“

„Заплашва ли човешки животи сивата икономика в България?“

КНСБ организира пресконференция на тема „Заплашва ли човешки животи сивата икономика в България?“.

Участие в събитието ще вземат представители от Централата на КНСБ, представители на федерации към КНСБ, Боян Бойкински – Областен координатор КНСБ – Пловдив, Атанас Чернаев – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив и синдикални активисти.

На пресконференцията ще бъдат представени данни за нивото на сивата икономика в България, както и предложенията на КНСБ за справяне с това явление.

Ще бъде представено и новото приложение на КНСБ VOX, с което всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми.

Непосредствено след пресконференцията, от 12.00 ч. ще бъде открита и информационната кампания на КНСБ в град Пловдив, която е под мотото „Сивото убива!“ и има за цел да повиши обществената осведоменост, и да насърчи гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България.

За целта ще бъде разположен мобилен информационен център от 10.00 ч. до 18.00 ч. в Парк „Дондукова градина“.

Информационната кампания и пресконференцията се реализират в изпълнение на проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е разработване и отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление.

Подобни статии

Top