Когато е петък и е 13-ти

Защо ни плаши „фаталната” дата?

Откъде идва злополучната репутация на тази дата и как дори невярващите може да се повлияят от колективната трискайдекафобия – болезнения страх от числото 13.

През 2017 е имало две фатални дати: петък 13-ти януари и петък 13-ти октомври. Тази година отново петък 13-ти  има два пъти: на 13-ти април и днес-13-ти юли. Въпреки че сме преживели много фатални дни, петък 13-ти продължава да внушава безпокойство и страх от лош късмет.

Логично обяснение да се страхуваме от случайното съвпадение на ден и дата няма. Но петък 13-ти продължава да оказва сериозно влияние върху хората.

Макар и да не вярвате…

Джейн Ризън, бихейвиорист от Бизнес факултета в Чикаго е установила, че суеверията може да повлияят дори на невярващите. В едно проучване тя установява, че и суеверни и несуеверни смятат, че може да се случи нещо лошо, ако обявят например, че определено те няма да претърпят автомобилна катастрофа.

Към подобен начин на мислене сме още по-склонни когато е петък 13-ти.

„Дори и отявлено да не вярвам, самият факт, че петък 13-ти съществува като културно явление означава, че има вероятност да го възприема като лош ден“, казва тя.

На петък 13-ти сме склонни да придаваме важност на неща, на които иначе не бихме обърнали внимание.

1 2

Подобни статии

Top