Командироваха пловдивски прокурор в ОЛАФ

Ще остане там поне 2 години

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова прокурорът от Окръжна прокуратура в Пловдив Димитър Беличев, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия.

Първоначалният период, в който Беличев ще бъде командирован в Брюксел ще бъде 2 години, считано от 01.06.2019 г.

За този период на командироването той запазва правото си да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност като прокурор.

Снимка: Facebook

Top