Коматевско на финал, ето какво свършиха през седмицата (СНИМКИ)

Кметът на Пловдив Иван Тотев се отчете и тази седмица за  строително-ремонтните дейности, изпълнени по Коматевско шосе:

За периода от 23.10.2017г. до 27.10.2017г. на обекта е изпълнено следното:

– В участъка от фирма „Филкаб“ до улица „Остромила“ продължава полагането на градински бордюри в обхвата на тротоарите.

– В участъка от стадион „Ботев“ до улица „Бадемите“ е положен първият пласт асфалтобетон.

– В участъка от улица „Остромила“ до улица „Бадемите“ е положен вторият пласт асфалтобетон.

– В участъка от улица „Бадемите“ до улица „Лозарска“ са изправени стълбовете за уличното осветление. Профилиран е последният пласт от трошенокаменната настилка и са положени бордюрите.

Поради лошите метеорологични условия на 24 и 25 октомври по обекта не се извършваха строително-монтажни работи по указания на възложителя, невъзможно спазване на техническите изисквания и с оглед на гарантиране качеството на изпълнение на ремонта. Ето защо, след спиране на интензивните валежи и веднага след като времето позволи, полагането на асфалтобетона продължи.

Предвидени за изпълнение ремонтни дейности за периода от 30.10.2017г. до 03.11.2017г.

– В участъка от фирма „Филкаб“ до улица „Остромила“ ще продължи полагането на градински бордюри и профилирането на тротоарите.

– В участъка от улица „Бадемите“ до улица „Лозарска“ ще се полага първи и втори пласт асфалтобетон.

– В участъка от улица „Oстромила“ до улица „Бадемите“ ще се изпълняват зауствания към прилежащите улици и входове.

Подобни статии

Top