Комисари от европейската комисия по петиции погват централите за биогаз в страната

Централите за биогаз в с. Труд, гр. Нова Загора и с. Царевец

Това стана ясно днес, след като петициите на гражданите от трите населени места бяха разгледани в европейския парламент.

След като няколко години Сдружение “Бъдеще за село Труд”,  и инициативните комитети от Нова Загора и Царевец се бориха сами и без помощта на нито една българска институция срещу миризмите и замърсяванията, причинени от дейността на централите за производство на топло и електроенергия от биомаса, днес европейския парламент единодушно реши да се намеси и защити живота и здравето на засегнатите населени места.

Top