Компостираща инсталация за над 9 млн. лева изграждат в Пловдив

Инсталацията е с капацитет 15 000 тона

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и заместник-кметът на Пловдив Розалин Петков подписаха днес в София договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Стойността на проекта е 9 023 913,84 лева, от които 6 070 538,46 лева безвъзмездна финансова помощ, а срокът е 24 месеца.

Капацитетът на инсталацията е 15 000 тона и е само за растителни отпадъци, като дейностите на площадката за компостиране ще бъдат извършвани по начин, недопускащ замърсяване на околната среда.

Инвестиционното намерение обхваща както основна инфраструктура на терен в индустриалната зона в район „Северен“, така и изграждане на съпътстваща инфраструктура – водопровод, канализация, електроприсъединяване и път за достъп.  Общината ще осигури разделно събиране на зелените отпадъци от поддържането на паркове и градини, улично озеленяване, от училища и детски градини, траурни паркове и от два квартала с еднофамилни и двуфамилни къщи с дворове.

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс чрез изграждане на компостираща инсталация с капацитет 15 000 т/год. на територията на Община Пловдив.

Изпълнението ще подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г.

Подобни статии

Top