Компостиращата инсталация на Асеновград ще преработва по около 12 000 тона отпадъци

Това обясни заместник-кметът инженер Стоян Димитров в отговор на въпрос от граждани

По около 12 000 тона отпадък на година се предвижда да бъде преработван от компостиращата инсталация на Асеновград. С изграждането й размерът на таксата за битови отпадъци в общината през следващите години може да бъде запазен на нивото на 2020 г. Ако през последните няколко години инсталациите бяха изградени и в резултат на това беше намалено количеството на депонираните отпадъци, нямаше да е необходимо да се увеличава таксата за битови отпадъци, защото, съгласно закона, всички, които имат  изградени инсталации и изпълняват изискванията, заплащат половината  от дължимите отчисления, както следва: за 2019 г. – 57 лв./т., за 2020 – 69 лв./т., за 2021 – 82 лв./т. и от 2022 г. и  всяка следваща година – 95 лв./т.

„Всички общини са задължени по закон да внасят отчисления за отпадъците по сметка на собственика на депото, т.е. община Асеновград, която съответно ги превежда по сметка на РИОСВ. С проекта на 5-те общини (Асеновград, Лъки, Първомай, Куклен, Садово) ще закупят съдове, които ще бъдат разпределени в съответните населени места. В тях гражданите трябва да изхвърлят хранителен и зелен отпадък. В компостиращата инсталация ще се развива ускорен гнилостен процес, който при нормални условия ще образува така нареченият компост. Той ще бъде влаган в зелените площи за наторяване. Целта на изграждането на компостиращата инсталация е да бъдат намалени количествата отпадъци с 50% от депонираните в момента и да се понижи стойността на отчисленията – и като стойност заради изградената инсталация, и като обем за всеки депониран тон“, обясни заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров на граждани по време на общественото обсъждане за поемането на дългосрочен заем.

Подобни статии

Top