Конференция по проблемите на мениджмънта и комуникациите в АМТИИ

Седмата международна научно-практическа „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“ се открива днес

Единствената по рода си у нас специализирана международна конференция по проблемите на мениджмънта, маркетинга и комуникациите в сферата на изкуството отваря врати на 15 ноември от 9.30 ч. в арт център „Бялата къща“ в Стария Пловдив. Форумът се организира от  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и магистърските специалности „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“, които за своето 16 и 10 годишно съществуване изградиха международно призната школа по управление и PR комуникации в сферата на изкуствата.

Пленарните доклади „Какво вижда PR-ът през Прозореца на Овертон“ на професора по теория на изкуствата проф. д-р Любомир Караджов и „Иновативен метод за моделиране на арт организация“ на проф. д-р Емилия Константинова очертават основните насоки на научния форум – новости в артмениджмънта, маркетинговите проучвания и публичните комуникации в изкуството.

В тазгодишната седма международна конференция участват изследователи от САЩ, Русия, Полша и четири български висши училища. Освен хабилитирани учени, сред лекторите са и докторанти, мениджъри на театри, арт центрове,  международни фестивали и изявени студенти с практически опит.

След анонимно рецензиране изнесените на конференцията доклади ще бъдат издадени в сборник, представен в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране в НАЦИД.

Подобни статии

Top