Конференция събира младите хора в Пловдив

„Превръщане на младите хора в двигатели на промяната чрез културно и взаимно обучение“ е темата на конференцията, която ще се проведе  от 9:30 ч. до 19:00 ч. в пространство СКЛАД, ул. „ Екзарх Йосиф“ 16, ет.4 .

Събитието е част от проекта CULPEER4CHANGE, финансиран по програма EuropeAID  DEAR, ключово действие 2: Global Learning education and advocacy projects led by a Local Authority or Association of LAs (EU member states), Сфера на действие: Global Learning Education, номер на проекта: CSO-LA/2018/401-796, период на проекта: 01.02.2019 – 31.01.2022.

Проектът е международен, като от българска страна партньори в неговата реализация са Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и Община Пловдив.

CULPEER4CHANGE е проект „за културно и взаимно обучение за образование за развитие“ чрез  включване на младежи в дейности, свързани с постигането на устойчиво развитие с фокус в 4 направления: борба с климатичните промени; прекратяване на тормоза, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и тормоз на деца; фасилитиране на безопасна, редовна и отговорна миграция; прилагане на иновативни концепции за обучение във формалното и неформалното образование..

По проекта, в периода от 28 октомври – 1 ноември 2019 г. групата Nafsi Africa от Найроби, Кения ще бъдат гости на Община Пловдив.

Те ще се представят в местни училища, читалища и други публични места с постановка на тема въздействието на човека върху климата и уъркшоп, включващ акробатика, танци и перкусии.

Сред институциите поканили Nafsi Africa да изнесат своите представления и уъркшопи са: ЕГ Пловдив, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“; СУ „Черноризец Храбър“; ЕГ „Иван Вазов“; Регионален Исторически Музей Пловдив; НХГ „Цанко Лавренов“ и други.

От 24 септември 2019 г. в рамките на един месец, младата авторка на стенописи  Фейт Атиено  от Кения работи съвместно с европейския творец – Sarah Yates от Англия и възпитаници на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив по създаването на стенопис за Община Пловдив.

От 28 до 30 октомври 2019 Община Пловдив ще бъде домакин и на партньорска среща по проекта, като на 29 октомври 2019 г. ще се проведе Конференция по въпросите на обхванатите по проекта цели за устойчиво развитие, с участието на всички партньори, медии, представители на всички училище в град Пловдив.

Ще бъде представен готовия колаборативен стенопис, а участниците ще имат възможност да се запознаят с групата Nafsi Africa Nafsi и с Фейт Атиено, както и с тяхното изкуство.

В края на конференцията, участниците ще присъстват на откриването на стенописа, създаден колаборативно от младежи от Национална Художествена Гимназия (НХГ) „Цанко Лавренов“ Пловдив, Sarah Eco от Faunagraphic и Faith Аtieno от Кения.

Стенописът е създаден върху стена на СУ „Свети Седмочисленици“, район Тракия.

Заедно с откриването на стенописа, за всички гости и цялата училищна общност, Nafsi Africa Acrobats ще изнесат представление в двора на училището.

Nafsi Africa и сродните организации са създадени за да приобщават и интегрират деца, живеещи в рискова среда. Среда застрашена от насилие, наркотици, проституция, оръжия, без дом, семейство и родителски контрол и т.н.

Те са ангажирани да върнат децата в училище и да подобрят начина им на живот. В Nafsi Africa участват и членуват деца на възраст от 6 до 18 години, след 18- та им година по тяхно желание те остават в организацията като преподаватели, ръководители и ментори.

Top