Конуш и Избеглии се радват на нови места за отдих

Те са изградени по програма ПУДООС

Реализирани вече са всички проекти, спечелени и финансирани по програма ПУДООС на територията на община Асеновград за 2021 г. След облагородяване на различни пространства в селата Тополово и Новкаво, бяха изградени места за отдих и в последните две села с такива проекти – Конуш и Избеглии.

В Конуш беше изградена детска площадка на стойност 10 000 лв. Съоръжението се намира в центъра на селото. и е за деца от 3 до 12 години. Монтирани са детски съоръжения, които отговарят на съвременните изисквания, оформена бе зелената площ с подходяща растителност, изградена бе и ограда за осигуряване на безопасна игра на децата.

В асеновградското село Избеглии бе създаден кът за отдих на обща стойност 9987,33 лв. Градинката е в центъра на селото. Изградена е нова беседка, оформени са паркови алеи, засадени са дръвчета.

Подобни статии

Top